Guia de la bibliotecaSERVEIS QUE OFEREIX LA BIBLIOTECA

La biblioteca ofereix a tots els alumnes del centre un espai on llegir, estudiar, treballar, cercar informació i consultar Internet, per tal d'afavorir el seu rendiment curricular i satisfer les seves necessitats intel·lectuals i creatives.

En aquesta línia, la biblio, tal com és coneguda, fa tres anys que va apostar fort per renovar-se i ser un espai acollidor pels seus usuaris. 

Per aquest motiu es va actualitzar el fons amb moltes novetats, ofereix en préstec les lectures obligatòries de cada curs i ha creat una zona de lectura per gaudir dels fantàstics llibres de la nova Secció de Còmic, que està tenint tant d'èxit.


HORARI D'ATENCIÓ

Franja escolar: totes les hores del pati (de dilluns a divendres d’11:00 a 11:30 h.)

Franja extraescolar: dimarts i dijous, de 16:00 a 18:00 h.NORMATIVA

1. El llibres consultats s’han de deixar a la prestatgeria exactament al lloc corresponent, tenint en compte l’ordre alfabètic que consta al llom de l’exemplar.
2. En acabar d’utilitzar els ordinadors, s’ha d’apagar adequadament tant el PC com la pantalla i s’ha de deixar el teclat i el ratolí al lloc que li correspon.
3. En sortir, s’ha de deixar la cadira al seu lloc, no deixar papers o brossa ni sobre la taula ni al terra.
4. Es poden adquirir fins a tres llibres alhora.
5. Cal respectar el període de prèstec i tornar el llibre abans que el temps de préstec expiri.
6. Si hom necessita més temps, ha de demanar pròrroga a la bibliotecària.
7. Si algú es demora en retornar un llibre no tindrà dret a endur-se un altre durant un període de temps específic.
8. Cal tornar els llibres en el mateix estat que es van prestar. El contrari, comportarà l’adquisició d’un exemplar nou.
9. Si algú no retorna un llibre haurà de reemplaçar el mateix exemplar prestat per la biblioteca.
10. No es pot accedir a la biblioteca un cop han passat vint minuts des de la seva obertura.
11. No es pot menjar ni beure.
12. No es pot sortir de la biblioteca un cop que s’ha entrat sense el permís explícit de la bibliotecària.
13. No es permet endur-se un llibre o qualsevol altre material de la biblioteca sense haver fet ús del servei de préstec.